MİSYON

•Ülke ekonomisinde söz sahibi olan Lider bir firma olmak.

VİZYON

• Alüminyum  ve  yenilenebilir enerji (Solar Enerji) sektörlerinde direk ve endirek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ürünlerin tasarımı ve üretimi ile katma değer sağlayan, Dünya’da izlenen şirket konumunda olmak.

Menü